Tuesday, August 19, 2014

ಮೀನಿನ ಆಸೆಗಳು

ಟಾಕಿಕುಚಿ ಶುಷೋ

ಕನ್ಯೆಯ ಅಲಂಕಾರ
ಕವಚಿಟ್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳ ಬೂದಿ
ಪಾರದರ್ಶಕ ಮರದ ಹೂಕೊಂಬೆಗಳು
ಅನಂತ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು
ಮನೆ ಕಿಟಕಿಗಳ ಭಾವಾತಿರೇಕದ ನಡುಕ

ನನ್ನಿಡೀ ದೇಹ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯವನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ
-ನೀರಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಆಸೆ ಸುಖವಾಗಿ ಈಜಾಡಿ
ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದಲಿ ದೀಪದ
ಘನ ಸೂಳೆಮಗ ನಾನು
ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನೀಗೂಢ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಮಾಯಾದರ್ಪಣದ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
ನೀಲಿ... ಇನ್ನೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ - ಸಾಟೋ ಹಿರೋವಾಕಿ

ಅನಿಕೇತನ, ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 1989. ಜಪಾನೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ

2 comments:

::_YoGi_:: said...

Great Post Thanks to sharing Online Hotel Booking

Dragons Den Gummies said...

Is there anywhere their buds save distinguished Diet Pills materials? You may be alarmed at the outcome. A lot of fanatics are just not naturally tactful like me. Diet Pills can be a diamond in the rough. I must get a piece of the action. Clearly it takes hours and hours to develop Weight Loss Gummies. I'll pretty it up for you: Diet Pills is impossible to work with.

https://www.offerplox.com/weight-loss/dietoxone/

https://www.offerplox.com/
https://www.offerplox.com/weight-loss/keto-vitax-gummies/
https://www.offerplox.com/weight-loss/ketoxplode-avis/
https://www.offerplox.com/weight-loss/brulafine-avis/
https://www.offerplox.com/weight-loss/slimming-gummies/
https://www.eunews24.com/sponsored/cortexi-reviews-2023-update-hearing-aid-to-support-healthy-hearing-consumer-reports-cortexi-drops-scam/